ฟ้องแรงงาน จะชนะมั้ยครับ

โดย: แว่น [IP: 58.8.240.xxx]
เมื่อ: 2013-09-28 16:45:40
เกิด 27 กค 2513 05.05 ยื่นฟ้อง 11 ตค 57 คดีแรงงาน จะชนะไหมครับและยืดเยื้อหรือไม่
#1 โดย: ทีมบ้านหมอดู [IP: 58.9.247.xxx]
เมื่อ: 2013-09-30 22:32:24
เรียน คุณแว่น
การตัดสินคดีนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าคดีจะตัดสินเมื่อไหร่ ในทางโหรฯต้องรู้ด้วยเพราะการจะพยากรณ์ได้นั้นต้องอาศัยช่วงเวลา เพื่อจะได้วิเคราะห์ดาวจรช่วงนั้นเป็นการตัดสิน ส่วนในกรณีคุณ แว่น ถ้าหากปีนี้มีการสันสินคุณชนะคดี แต่ถ้าหากเป็นปีหน้าคุณแพ้คดี
เรื่องคดีนั้นก็ต้องปล่อยไปตามกฏหมาย ส่วนข้อที่คุณควรระวังหลังจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 สิ่งที่คุณจะเจอนั้น 1.เรื่องสุขภาพ
2.เรื่องการเงิน (เรื่องหนี้สิน)
3.เรื่องอเกสาร และสัญญา (ถูกโกง-ถูกหลอก)
4.คนจะนิทราให้ร้าย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,268