รบกวน ดูดวง การงาน ความรัก และเจ้ากรรมนายเวร คะ

โดย: my Boo [IP: 171.5.71.xxx]
เมื่อ: 2013-08-12 01:21:23
รบกวน อ.ช่วยให้คำแนะนำ ดวงชะตา คะ เกิดวันที่ 13 กย. 2533 เวลา 13.10 ดังนี้คะ

1.เรื่องการงาน เรียนจบสาธารณสุขคะ ปัจจุบัน ทำงานpastime ที่ pizza รอคะ

2.เรื่องความรัก เพิ่งเลิกกับแฟน ประมาณ 6 เดือน อยากทราบว่า เค้าจะกลับมามั๊ย ถ้ากลับมา ควรคบต่อหรือไม่ เค้าเกิด 7 กพ. 2531และ เนื้อคู่มีลักษณะอย่างไร

3.อยากทราบว่า เจ้ากรรมนายเวร ยังแค้นอยู่หรือไม่ และควรทำอย่างไร
#1 โดย: ทีมบ้านหมอดู [IP: 110.168.159.xxx]
เมื่อ: 2013-08-13 11:50:45
เรียน คุณmy Boo
1.วาสนาในเรื่องงานคุณเป็นคนราศีธนู งานสาธารณสุขเป็นงานที่โฉลก และคุณสามารถทำงานประเภทการเป็นคนกลาง-นายหน้า การติดต่อ ประชาสัมพันธ์ อีกด้านหนึ่ง ส่วนเกณท์งานปีนี้อดทนทำไปก่อน หลังเดือนเกิดแนวโน้มจะมีงานใหม่ที่ค่อยๆดีขึ้น ทำไมถึงใช้คำว่าค่อยๆดีเพราะปีหน้าช่วงต้นปีเปลี่ยนงานแล้ว ฃ่วงกลางปีจะมีการเปลี่ยนงานหรือตำแหน่งที่โตขึ้น
2.เรื่องคนรักที่เลิกไป หรือถามหาความรัก ในช่วงนี้อย่าคาดหวังมากถึงมีเข้ามาไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่ คุณจะไม่สมหวัง ต้องปลายปีหน้าเรื่องความรักจึงจะเข้ารูปเข้าลอย เรื่องวาสนาคู่ชะตาฃีวิตเวลาเข้ามามักจะมีอย่างน้อยสองคน หรือไม่เวลามีคู่มักจะมีมือที่สามเป็นประจำ เกณท์คู่1.พ่อม่าย 2.คนต่างชาติ 3.คนต่างวัย เข้ากฎนี้ปัญหาจะน้อยลง แต่ต้องแต่งหลังอายุ35ปี
ต่อ.....
#2 โดย: ทีมบ้านหมอดู [IP: 110.168.159.xxx]
เมื่อ: 2013-08-13 13:17:37
ต่อ..
3.เรื่องเจ้ากรรมนายเวร
ขั้นตอน (การกระทำที่แนะนำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะเป็นการทำบุญอีกวิธรหนึ่งที่อ.คมเดช ได้รับการ ถ่ายทอดมาจากท่าน อาจารย์ คม ไตรเวท )
-การคำนวณดวงชะตาจากหมอดูที่ได้ร่ำเรียนมาเฉพาะศาสตร์ด้านนี้
-พิธีกรรมการแก้ดวงฃะตาแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.การใส่บาตรขอพรสรรค์
2.การถวายสังฆทาน สะเดาะเคราะห์
ใส่บาตรขอพรสวรรค์ปีนี้ได้ผูกดวงดวงแล้วได้ทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง
ขั้นตอน
-จุดธูปที่พระประธาน 5ดอก
-พิธีกรรมการแก้ชะตา โดยด้องใส่บาตรพระตอนเช้าขณะพระบิณฑบาตรโปรดสัตร์ เป็นจำนวนกี9วันเพื่อเป็นการเปลี่ยนดวงฃะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยให้อธิฐานก่อนใส่บาตรดังนี้
-คำอธิฐานขอพรสวรรค์ (ใส่บาตร)
ว่านะโม ๓ จบ
ข้าพเจ้าชื่อ.my Boo....นามสกุล.....อายุ..23..เต็ม...ปี เป็น หญิง/ชาย ขออนุญาตขอพรสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหกปราการ ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนดวงใหม่ เปลี่ยนพรใหม่ ของข้าพเจ้าชื่อ.my Boo....นามสกุล.......อายุ.23.เต็ม..ปี พ้นจากดวงศัตรูหมู่มารทั้งหลายในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอข้าพเจ้าชื่อ.my Boo.......นามสกุล......อายุ..23..เต็ม.....ปี พ้นจากดวงเจ็บป่วย ในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นวิมาน ขอข้าพเจ้าชื่อ..my Boo.....นามสกุล.......อายุ.23..เต็ม.....ปี พ้นจากดวงอุบัติเหตุเภทภัย ผิดหวัง ถูกหลอกถูกโกง ล้มละลายและดวงมรณะ...-.....ในวันนี้ชาตินี้
ข้าพเจ้าขอเกิดใหม่ ขอเปลี่ยนดวงใหม่ ขอเปลี่ยนพรใหม่และขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อธิฐานแล้วจึงใส่บาตร (ไม่ต้องกรวดน้ำ)
_______________________________________

เมื่อท่านใส่บาตรพระตอนเช้าแล้ว ตอนเย็นหรือกลางคืนให้ท่านทำการบูชาพระพุทธรูปที่บ้าน โดยจุดธูป ๕ ดอก
ว่านะโม ๓ จบ (ส่งบุญให้สวรรค์)
ข้าพเจ้าชื่อ...my Boo....นามสกุล........อายุ..23..เต็ม....ปี หญิง/ชาย ขอเอาบุญอันได้กระทำแล้วมาชดใช้สวรรค์ รอบที่..2....รวม...1....ดวง ขอสวรรค์จงได้ไปเกิดใหม่ในชั้นที่ดีกว่า สูงกว่าเก่าในวันนี้และชาตินี้ด้วยเทอญ และข้าพเจ้าชื่อ...my Boo.....นามสกุล........อายุ..23..เต็ม......ปี ขออนุญาตขอใช้ดวงเศรษฐีจากสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
________________________________________

ให้ทำการบูชาพระลักษณะนี้ 2 คืนติดกัน ขณะที่ท่ากำลังทำการใส่บาตร ขอพรสวรรค์อยู่กี่วันก็ตาม
ต้องพยายามรักษาศีลห้าเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะข้อปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์ใหญ่) และกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิด-ประเวณี) ถ้าผิดสองข้อนี้สวรรค์จะไม่รับพิจารณาเปลี่ยนดวงให้เด็ดขาด ต้องระวังให้มาก
ส่วนที่2.วิธีการถวายสังฆทาน สะเดาะเคราะห์
แก้ดวง-เสริมดวง-ขอเปลี่ยนดวงจากเจ้ากรรมนายเวร จากร้ายกลายเป็นดี
ตามดวงชะตาของท่าน ต้องถวายสังฆทาน....2.......ครั้ง ถวายก่อนเพลและต้องนิมนต์พระสงฆ์ ๔-๕ รูป รับสังฆทานทุกครั้งจนครบ....2..........ครั้ง จึงจะหลุดพ้นจากดวงร้ายๆเหล่านี้ ของสังฆทานให้ใช้สำหรับอาหารคาวหวาน-ผลไม้เป็นหลัก ตามดวงท่านให้เพิ่ม.........................................................................................................................
โดยมีขั้นตอนดังนี้ (บอกกล่าวเจ้ากรรมนายเวร)
1. เมื่อท่านไปถึงวัดแล้วนิมนต์พระแจ้งความประสงค์ นิมนต์พระ ๔-๕ รูป ก่อนถวายสังฆทานให้ท่านไปจุดธูป
๕ ดอก บูชาพระพุทธรูปที่วัดนั้น
ว่านะโม ๓ จบ
ข้าพเจ้าชื่อ..........my Boo.........นามสกุล...............อายุ.....23......ปี เป็นหญิง/ชาย ขอเอาบุญมาชดใช้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย รอบที่.....................รวม..........ดวง ขอท่านเจ้ากรรมนายเวรจงได้รับ และได้ไปเกิดใหม่ในวันนี้ชาตินี้ พร้อมรับดวงคืนดวงลำบากยากจน ดวงเจ็บป่วย ดวงศัตรูคู่อาฆาต ดวงผิดหวัง ถูกหลอก ล้มลาย ถูกโกง และดวงมรณะ......-....คืนไปในวันนี้ชาตินี้ และข้าพเจ้า ชื่อ...my Boo.......
นามสกุล.............อายุ..23......ปี ขอเกิดใหม่ ขอเปลี่ยนดวงใหม่ที่ดีกว่าเก่าและขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีหนึ่งดวงด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ (แล้วมาทำการถวายสังฆทาน)

คำอธิฐานกรวดน้ำ (ตามนี้ทุกครั้ง)
2. เมื่อพระรับสังฆทานแล้ว ท่านจะอนุโมทนา ยะถาสัพพี ให้เรากรวดน้ำนี้ทุกครั้ง
ข้าพเจ้าชื่อ..........my Boo.........นามสกุล................อายุ...23......ปี เป็น หญิง/ชาย ขอเอาบุญกุศลทั้งหลายอันใดกระทำแล้วในบัดนี้ ขอส่งไปชดใช้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกพบทุกชาติ จงได้รับและขอท่านจงได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าเก่า วันนี้และชาตินี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ (ให้กรวดน้ำตามนี้ทุกครั้ง)

3. เมื่อทำสังฆทานครั้งแรกแล้วตอนเย็นหรือกลางคืนวันที่นั้นให้ท่านจุดธูป ๕ ดอก บูชาพระที่บ้านท่าน
ว่านะโม ๓ จบ (ส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวร)
ข้าพเจ้าชื่อ....my Boo.....นามสกุล......อายุ....23......ปี ขอส่งผลบุญจากสังฆทานอันได้กระทำแล้ว ส่งไปชดใช้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกภพทุกชาติจงได้รับกุศลบุญอันนี้ และขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงได้ไปเกิดใหม่ในวันนี้และชาตินี้ และข้าพเจ้าชื่อ..my Boo.............นามสกุล....................อายุ......23......ปี
ขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีหนึ่งดวงด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ (ให้ท่านจุดธูปบูชาพระและกล่าวคำส่งบุญนี้ให้ทำ..........2..........คืนติดกัน)
ขณะที่ท่านยังต้องทำการถวายสังฆทานกี่ครั้งกี่วันก็ตามต้องพยายามรักษาศีลห้าเคร่งครัดด้วย ถ้าละเมิดศีลห้าข้อหลัก ได้แก่การฆ่าสัตว์ใหญ่ และข้อกาเมฯ ผิดประเวณีจะไม่สามารถเปลี่ยนดวงได้ ขอให้ระวังให้มาก
จบทุกขั้นตอน
ดวงคุณ my Boo ถือว่าโชคดี มีดวงเจ้ากรรมนายเวรน้อย ปกติถ้าให้ครบสุตรก็ไปทำที่วัดพระท่านจะมีบทสวด เฉพราะพิธีนี้ หวังว่าเป็นวิธีทำบุญอีกหนึ่งวิธีที่แฟนๆบ้านหมอดู ได้อนิสงค์จากพิธีกรรมนี้
ประชาสัมพันธ์ เว็ปบ้านหมอดู มีเฉพาะค่าปรึกษาดวง(ส่วนตัวเท่านั้น ) ไม่มีค่าสเดาะเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น
#3 โดย: my Boo [IP: 223.205.14.xxx]
เมื่อ: 2013-08-13 17:14:23
ขอบคุณ นะคร๊ะ
สำหรับคำแนะ คร๊ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,264