สอบถามเรื่อง ใส่บาตรขอพรสวรรค์

โดย: SL [IP: 172.16.3.xxx]
เมื่อ: 2013-07-24 20:50:02
รบกวนสอบถามค่ะคือหนูได้ใส่บาตรขอพรสวรรค์ และตอนเย็นได้จุดธูป อธิษฐานส่งบุญให้สวรรค์ ตามวิธีการที่ อาจาร์ย บอกไว้ค่ะสงสัยว่า ต้องทำการใส่บาตรเพื่อขอพรสวรรค์จำนวนกี่วัน

และต้องผ่านไปกี่วันจึงจะกรวดน้ำได้ ค่ะและ ต้องจุดธูปส่งบุญให้สวรรค์กี่วันค่ะอ่านแล้วยัง งง ในจุดนี้ปล. หนูเกิด ศุกร์ 13 เม.ย. 2522 ปัจจุบันอายุ 34 ย่าง 35กราบขอบพระคุณค่า
#1 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 58.9.7.xxx]
เมื่อ: 2013-07-26 09:44:28
ตอบ คูณSL
การที่เราจทำพิธีกรรมแก้ดวงชะตา ใส่บาตรขอพรสวรรค์นั้น จะต้องผูกดวงฃะตาตามสูตรของท่านอาจารย์ คม ไตรเวท
หรือผู้ที่ได้รับการสอนจากท่านจึงสามารถบอกได้ว่าจะทำการใส่บาตรขอพรสรรค์จำนวนกี่ครั้ง /กี่วัน ในบทความได้เขียนไว้ชัดเจน ว่าจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับท่านอาจารย์ จึงจะสามารถบกได้ เพราะเป็นสูตรเฉพาะอาจารย์เท่านั้น
ขั้นตอน
-จุดธูปที่พระประธาน 5ดอก
-พิธีกรรมการแก้ชะตา โดยด้องใส่บาตรพระตอนเช้าขณะพระบิณฑบาตรโปรดสัตร์ เป็นจำนวนกี่วัน(ต้องผูกดว) เพื่อเป็นการเปลี่ยนดวงฃะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยให้อธิฐานก่อนใส่บาตรดังนี้
-คำอธิฐานขอพรสวรรค์ (ใส่บาตร)
ว่านะโม ๓ จบ
ข้าพเจ้าชื่อ.....นามสกุล.....อายุ.....ปี เป็น หญิง/ชาย ขออนุญาตขอพรสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหกปราการ ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนดวงใหม่ เปลี่ยนพรใหม่ ของข้าพเจ้าชื่อ.......นามสกุล.......อายุ.....ปี พ้นจากดวงศัตรูหมู่มารทั้งหลายในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอข้าพเจ้าชื่อ........นามสกุล......อายุ......ปี พ้นจากดวงเจ็บป่วย ในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นวิมาน ขอข้าพเจ้าชื่อ.......นามสกุล.......อายุ......ปี พ้นจากดวงอุบัติเหตุเภทภัย ผิดหวัง ถูกหลอกถูกโกง ล้มละลายและดวงมรณะ........ในวันนี้ชาตินี้
ข้าพเจ้าขอเกิดใหม่ ขอเปลี่ยนดวงใหม่ ขอเปลี่ยนพรใหม่และขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อธิฐานแล้วจึงใส่บาตร (ไม่ต้องกรวดน้ำ)
_______________________________________

เมื่อท่านใส่บาตรพระตอนเช้าแล้ว ตอนเย็นหรือกลางคืนให้ท่านทำการบูชาพระพุทธรูปที่บ้าน โดยจุดธูป ๕ ดอก
ว่านะโม ๓ จบ (ส่งบุญให้สวรรค์)
ข้าพเจ้าชื่อ........นามสกุล........อายุ.....ปี หญิง/ชาย ขอเอาบุญอันได้กระทำแล้วมาชดใช้สวรรค์ รอบที่......รวม.....ดวง ขอสวรรค์จงได้ไปเกิดใหม่ในชั้นที่ดีกว่า สูงกว่าเก่าในวันนี้และชาตินี้ด้วยเทอญ และข้าพเจ้าชื่อ.........นามสกุล........อายุ.......ปี ขออนุญาตขอใช้ดวงเศรษฐีจากสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
________________________________________

ให้ทำการบูชาพระลักษณะนี้.......คืนติดกัน ขณะที่ท่ากำลังทำการใส่บาตร ขอพรสวรรค์อยู่กี่วันก็ตาม
ต้องพยายามรักษาศีลห้าเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะข้อปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์ใหญ่) และกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิด-ประเวณี) ถ้าผิดสองข้อนี้สวรรค์จะไม่รับพิจารณาเปลี่ยนดวงให้เด็ดขาด ต้องระวังให้มาก
#2 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 171.97.84.xxx]
เมื่อ: 2013-07-26 21:27:42
ยังมีต่อ
ตัวอย่างดวงคุณSL
ใส่บาตรขอพรสวรรค์ปีนี้ได้ผูกดวงดวงแล้วได้ทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง
ขั้นตอน
-จุดธูปที่พระประธาน 5ดอก
-พิธีกรรมการแก้ชะตา โดยด้องใส่บาตรพระตอนเช้าขณะพระบิณฑบาตรโปรดสัตร์ เป็นจำนวนกี9วันเพื่อเป็นการเปลี่ยนดวงฃะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยให้อธิฐานก่อนใส่บาตรดังนี้
-คำอธิฐานขอพรสวรรค์ (ใส่บาตร)
ว่านะโม ๓ จบ
ข้าพเจ้าชื่อ.SL....นามสกุล.....อายุ..34เต็ม...ปี เป็น หญิง/ชาย ขออนุญาตขอพรสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหกปราการ ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนดวงใหม่ เปลี่ยนพรใหม่ ของข้าพเจ้าชื่อ.SL......นามสกุล.......อายุ.34เต็ม....ปี พ้นจากดวงศัตรูหมู่มารทั้งหลายในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอข้าพเจ้าชื่อ..SL......นามสกุล......อายุ.34เต็ม.....ปี พ้นจากดวงเจ็บป่วย ในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นวิมาน ขอข้าพเจ้าชื่อ.SL......นามสกุล.......อายุ.34เต็ม.....ปี พ้นจากดวงอุบัติเหตุเภทภัย ผิดหวัง ถูกหลอกถูกโกง ล้มละลายและดวงมรณะ...-.....ในวันนี้ชาตินี้
ข้าพเจ้าขอเกิดใหม่ ขอเปลี่ยนดวงใหม่ ขอเปลี่ยนพรใหม่และขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อธิฐานแล้วจึงใส่บาตร (ไม่ต้องกรวดน้ำ)
_______________________________________

เมื่อท่านใส่บาตรพระตอนเช้าแล้ว ตอนเย็นหรือกลางคืนให้ท่านทำการบูชาพระพุทธรูปที่บ้าน โดยจุดธูป ๕ ดอก
ว่านะโม ๓ จบ (ส่งบุญให้สวรรค์)
ข้าพเจ้าชื่อ..SL......นามสกุล........อายุ.34เต็ม....ปี หญิง/ชาย ขอเอาบุญอันได้กระทำแล้วมาชดใช้สวรรค์ รอบที่..3....รวม.3....ดวง ขอสวรรค์จงได้ไปเกิดใหม่ในชั้นที่ดีกว่า สูงกว่าเก่าในวันนี้และชาตินี้ด้วยเทอญ และข้าพเจ้าชื่อ...SL......นามสกุล........อายุ.34เต็ม......ปี ขออนุญาตขอใช้ดวงเศรษฐีจากสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
________________________________________

ให้ทำการบูชาพระลักษณะนี้ 9 คืนติดกัน ขณะที่ท่ากำลังทำการใส่บาตร ขอพรสวรรค์อยู่กี่วันก็ตาม
ต้องพยายามรักษาศีลห้าเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะข้อปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์ใหญ่) และกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิด-ประเวณี) ถ้าผิดสองข้อนี้สวรรค์จะไม่รับพิจารณาเปลี่ยนดวงให้เด็ดขาด ต้องระวังให้มาก
ส่วนนี้เฉพาะการใส่บาตรเท่านั้น
#3 โดย: SL [IP: 172.16.3.xxx]
เมื่อ: 2013-07-27 11:48:56
กราบขอบพระคุณค่า เด๋วหนูคงต้องเริ่มใหม่ หาวันสะดวกจิตโปร่ง อิอิ
ส่วนเรื่องผิดศีลข้อ 1 กับข้อ 3 นั้น สบายใจได้รับรองหายห่วงค่ะ
#4 โดย: น้องสาว [IP: 171.6.199.xxx]
เมื่อ: 2013-07-29 14:29:49
แอบมาเก็บตกด้วยคน อิอิ เดี๋ยวหนู๋ทำมั่ง
#5 โดย: ทีมบ้านหมอดูบริการ [IP: 58.9.20.xxx]
เมื่อ: 2013-08-02 11:11:50
เรียน คุณน้องสาว
เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2520
ใส่บาตรขอพรสวรรค์ปีนี้ได้ผูกดวงดวงแล้วได้ทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง
ขั้นตอน
-จุดธูปที่พระประธาน 5ดอก
-พิธีกรรมการแก้ชะตา โดยด้องใส่บาตรพระตอนเช้าขณะพระบิณฑบาตรโปรดสัตร์ เป็นจำนวนกี9วันเพื่อเป็นการเปลี่ยนดวงฃะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีโดยให้อธิฐานก่อนใส่บาตรดังนี้
-คำอธิฐานขอพรสวรรค์ (ใส่บาตร)
ว่านะโม ๓ จบ
ข้าพเจ้าชื่อ.น้องสาว....นามสกุล.....อายุ..36เต็ม...ปี เป็น หญิง/ชาย ขออนุญาตขอพรสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหกปราการ ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนดวงใหม่ เปลี่ยนพรใหม่ ของข้าพเจ้าชื่อ.น้องสาว......นามสกุล.......อายุ.36เต็ม....ปี พ้นจากดวงศัตรูหมู่มารทั้งหลายในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นเทวดาขอข้าพเจ้าชื่อ..น้องสาว......นามสกุล......อายุ.36เต็ม.....ปี พ้นจากดวงเจ็บป่วย ในวันนี้และชาตินี้ ขอพรสวรรค์ชั้นวิมาน ขอข้าพเจ้าชื่อ..น้องสาว.....นามสกุล.......อายุ.36เต็ม.....ปี พ้นจากดวงอุบัติเหตุเภทภัย ผิดหวัง ถูกหลอกถูกโกง ล้มละลายและดวงมรณะ...-.....ในวันนี้ชาตินี้
ข้าพเจ้าขอเกิดใหม่ ขอเปลี่ยนดวงใหม่ ขอเปลี่ยนพรใหม่และขออนุญาตใช้ดวงเศรษฐีสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อธิฐานแล้วจึงใส่บาตร (ไม่ต้องกรวดน้ำ)
_______________________________________

เมื่อท่านใส่บาตรพระตอนเช้าแล้ว ตอนเย็นหรือกลางคืนให้ท่านทำการบูชาพระพุทธรูปที่บ้าน โดยจุดธูป ๕ ดอก
ว่านะโม ๓ จบ (ส่งบุญให้สวรรค์)
ข้าพเจ้าชื่อ...น้องสาว.....นามสกุล........อายุ.36เต็ม....ปี หญิง/ชาย ขอเอาบุญอันได้กระทำแล้วมาชดใช้สวรรค์ รอบที่..3....รวม.3....ดวง ขอสวรรค์จงได้ไปเกิดใหม่ในชั้นที่ดีกว่า สูงกว่าเก่าในวันนี้และชาตินี้ด้วยเทอญ และข้าพเจ้าชื่อ...น้องสาว.....นามสกุล........อายุ.36เต็ม......ปี ขออนุญาตขอใช้ดวงเศรษฐีจากสวรรค์ ๑ ดวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
________________________________________

ให้ทำการบูชาพระลักษณะนี้ 9 คืนติดกัน ขณะที่ท่ากำลังทำการใส่บาตร ขอพรสวรรค์อยู่กี่วันก็ตาม
ต้องพยายามรักษาศีลห้าเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะข้อปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์ใหญ่) และกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิด-ประเวณี) ถ้าผิดสองข้อนี้สวรรค์จะไม่รับพิจารณาเปลี่ยนดวงให้เด็ดขาด ต้องระวังให้มาก
ส่วนนี้เฉพาะการใส่บาตรเท่านั้น
สองดวงนี้คล้ายกัน
ไว้ต่อเรื่องการแก้กรรมให้คราวหลังกำลังพิมพ์
#6 โดย: SL [IP: 172.16.3.xxx]
เมื่อ: 2013-08-02 17:27:57
ขอบพระคุณค่ะ อาจาร์ย ดวงเราสองคนคล้ายกัน มิน่า ถึงมาเป็นเพื่อนกัน อิอิอิ

รอ เรื่องการแก้กรรม นะคะ

สาธุ อนุโมทามิ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,589