ใครลิขิตชีวิตเรา

โดย: รู้คุณครู [IP: 115.67.133.xxx]
เมื่อ: 2013-07-19 17:30:13
กราบคารวะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณทุกท่านด้วยความเคารพขอเรียนถามท่านว่า เราสามารถลิขิตชีวิตของเราเองได้หรือไม่? หรือต้องยอมปล่อยให้เป็นไปตามดวงชะตาฟ้าลิขิตเท่านั้นขอบพระคุณ
#1 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 101.109.201.xxx]
เมื่อ: 2013-07-19 20:30:05
การพยากรณ์ดวงชะตาของคนเรานั้น เป็นการคาดการแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่่สิ่งที่เรียกว่าพรหมลิขิต เราจะพยากรณ์ชีวิตคนจากสถิติและหลักวิชาที่มีคนโบราณได้รวบรวมมา และมีการทดสอบมานานพอสมควรว่ามีความแน่นยำพอเชื่อถือได้ คำพยากรณ์ไม่ใช้ประกาศิตจากสวรรค์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คำพยากณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดและถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นแค่แนวโน้มว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดกับมนุษย์นั้นมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ กรรมเก่าหรือบุรพกรรมที่ทำมาจากชาติปางก่อน(ถ้าเราเชื่อว่ากรรมเก่ามีจริงตามหลักพุทธศาสนา)เห็นจากการเกิดมาที่มนุษย์มีไม่เท่าเทียมกัน ทั่้งร่างกาย ฐานะ สติปัญญา และชาติตระกูล และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนมันไม่ได้ อีกองค์ประกอบหนึ่งคือ กรรมปัจจุบัน คือการประพฤติปฏิตนในปัจจุบัน ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราเปลี่ยนวาสนาจากการเกิดไม่ได้ แต่เราก็สามารถสร้างอนาคตจากปัจจุบันได้ โหราศาสตร์๋คือสิ่งที่ใช้ในการคาดหมายอนาคตที่ยังไม่เกิด แต่วิชานี้ก็ไม่สามารถเอาชนะกรรมปัจจุบันที่คนเราจะประพฤติปฏิบัติได้ มนุษย์เราส่วนใหญ่มักปล่อยชีวิตไปตามสิ่งแวดล้อม ประพฤติตามอำเภอใจ และสิ่งเหล่านี้ก็คือข้อมูลที่ถูกบันทึุกไว้ใช้ในการพยากรณ์ทางโหราศาตร์ ถ้าคุณสามารถปฏิบัติตนได้เหนือกว่าดีกว่าแนวโน้มของคนทั่วไปที่ถูกรวบรวมไว้เป็นสถิติในการพยากรณ์แล้ว คุณก็คือยอดคนที่สามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่กำหนดในตำราโหราศาสตร์ได้ แต่ถ้าคุณปล่อยไปตามสิ่งแวดล้อมของสังคม และประพฤติตนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในตำราโหราศาสตร์ คุณก็สามารรถลิขิตชีวิตของคุณให้แย่กว่าที่กำหนดในตำราโหราศาสตร์ได้เหมือนกัน ในทำนองเดียวกันถ้าคุณใช้ชีวิตเป็นไปเหมือนคนทั่วๆไป โหราศาสตร์ก็สามารถบอกชีวิตคุณได้ถูกต้องเหมือนกัน และโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้พยากรณ์บอกชีวิตคนที่อยู่ในมาตรฐานตามหลักวิชาที่รวบรวมไว้ แต่ไม่สามารถพยากรณ์คนที่อยู่นอกมาตรฐานหรือตำ่กว่ามาตรฐานได้ถูกต้องอย่างแน่นอน วิชาที่บอกได้ชัดเจนแน่นอนก็คิือ วิชาวิปัสสนาที่สามารถปฎิบัติได้จนบรรลุธรรมชั้นสูงๆได้ และวิชานี้ก็น่าจะอยู่สูงเกินกว่าปุถุชนอย่างเราที่มีกิเลสครองอยู่จะสามารถบรรลุถึงได้ สิ่งที่ผมอธิบายมานี้เป็นไปตามความเข้าใจของผมเท่านั้น ถูกผิดตรงกับความจริงมากน้อยแค่ไหนก็ขอเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกัน ถือว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ส่วนตัวต่อกันก็แล้วกันนะครับ
#2 โดย: รู้คุณครู [IP: 115.67.198.xxx]
เมื่อ: 2013-07-20 20:20:31
กราบขอบพระคุณ คุณ"ทีมงานบ้านหมอดู" ที่กรุณาตอบด้วยมุมมองของผู้ทรงคุณค่าด้วยภูมิความรู้อย่างมีเหตุมีผล และหลักคิดที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยตามหลักพระพุทธศาสนา คำตอบของท่านให้มุมมองใหม่ๆที่ข้าพเจ้าไม่เคยนึก หรืออาจจะนึกไม่ถึงเพราะความรู้ไม่เท่า...และตามคิดไม่ทัน เนื่องจากภูมิรู้ยังอ่อนด้อยยิ่งนัก เสมือน กบน้อยอยู่ในกะลาไม่เคยออกไปเรียนรู้โลกกว้าง ขอบพระคุณที่ช่วยเปิดกะลาให้...ทำให้ได้สัมผัสมุมมองใหม่ๆที่ดีและมีประโยชน์...ข้าน้อยจะขอน้อมนำเอาบทความของ คุณ"ทีมงานบ้านหมอดู" ไปคิดทบทวนและศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญายิ่งๆขึ้นไป หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณช่วยชี้แนะเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
ด้วยความเคารพและนับถือ
#3 โดย: รู้คุณครู [IP: 115.67.226.xxx]
เมื่อ: 2013-07-20 20:39:30
ขอถามคำถามต่อจากทัศนะของคุณ"ทีมงานบ้านหมอดู"ว่า
1.ถ้าดวงชะตา(ทั้งพื้นดวงเดิมตอนเกิดและดวงดาวจรเวียนมากระทบขณะดำเนินชีวิต)ของเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องกังวลใจ แต่เน้นการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี ชีวิตเราก็จะดี หรือเคราะห์ร้ายหนักๆก็บรรเทาลงได้ ก็เท่ากับว่าเรานั่นเองที่เป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราใช่หรือไม่?
2.ถ้าเช่นนั้นเราก็สามารถฝืนดวงได้ใช่หรือไม่?
ขอความกรุณาช่วยชี้แนะ
#4 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 101.109.176.xxx]
เมื่อ: 2013-07-20 21:53:14
ผมขอตอบโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและการปฏิบัติที่ได้ผลกับตัวเองมาตอบ ขอให้เป็นทัศนะคติส่วนตัวจากประสบการณ์ของผมเอง
1. การพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในดวงชะตาได้ถูกต้องตรงกับที่ดวงเดิมและจรบอกนั้น ต้องมองที่ต้นเหตุแห่งเกณฑ์ชะตากันก่อน สมมุติว่าดวงชะตาของคุณบอกว่าชีวิตของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จ นักโหราศาสตร์ที่ดี ต้องมองไปที่ต้นเหตุว่าทำไมเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนักโหราศาสตร์ที่ดีต้องค้นหาเหตุให้พบ ซึ่งดวงชะตาทุกคนจะบอกเหตุไว้ชัดเจนทีเดียว เช่น ความไม่สำเร็จในดวงนั้นมาจากอะไร เช่น
1.1 ไม่ประสบความสำเร็จเพราะความไม่สมประกอบของร่างกายหรือสติปัญญา ตรงนี้เรียกว่ากรรมเก่าซึ่งแก้ไขไม่ได้
1.2 ไม่ประสบความสำเร็จเพราะความประพฤติของตนเอง เช่น เกียจคร้าน ไม่ใฝ่รู้ ไม่ใฝ่ศึกษา และคบคนผิด ฯลฯ
1.3 ไม่ประสบความสำเร็จเพราะการมีชีวิตครอบครัวล้มเหลว เลี้ยงบุตรได้ไม่ดี ภรรยาหรือสามีประพฤติปฏิบัติเสื่อมเสีย ใช้ชีวิตไม่เหมาะกับฐานะ เป็นต้น
ตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วน ซึ่งนักพยากรณ์จะต้องอธิบายบอกกล่าวเจ้าของดวงชะตาให้ชัดเจน และเมื่อเจ้าของชะตาประพฤติปฏิบัติไปตามสิ่งที่บอกเหตุความล้มเหลวไปแล้ว ผลคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นก็จะบังเกิดตรงตามคำพยากรณ์ แต่ถ้าเจ้าของดวงไม่ได้ทำตามเหตุและปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ความล้มเหลวที่บอกไว้ในดวงชะตาก็จะไม่บังเกิดแก่เขา เมื่อเหตุไม่เกิดผลยอมเกิดไม่ได้ ถ้านักพยากรณ์บอกต้นเหตุของดวงชะตาไม่ตรงกับเจ้าของดวง ผลการพยากรณ์จะผิดไปทั้งหมด ผู้รับคำพยากรณ์จึงต้องมีสติที่จะไม่นำมาใส่ใจตน ตอนที่ผมศึกษาโหราศาสตร์ใหม่ๆนั้นท่านอาจารย์ได้บอกว่า หลักวิชาพยากรณ์ในโหราศาสตร์ไม่สามารถพยากรณ์ให้ถูกต้องได้ในกรณีที่บุคคลผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตามกฏแห่งศิล เช่น ผู้ปฏิบัติธรรม นักบวช กฎสำคัญในโหราศาสตร์ได้บอกกล่าวไว้ชัดเจนว่า ถ้าบุคคลไม่ได้ปฏิบัติตามเหตุที่บอกไว้ในดวงชะตาแล้ว การพยากรณ์ผลในอนาคตนั้นจะไม่บังเกิด การสะเดาะห์เคราะห์จึงจำเป็นต้องตัดเหตุแห่งเคราะห์นั้นๆเสียตั้งแต่ต้น เคราะห์กรรมต่างก็จะไม่เกิดขึ้น และเมื่อเหตุแห่งเคราะห์ได้ถูกทำให้เกิดขึ้นแล้ว ผลของเคราะห์ที่ทำไว้ย่อมต้องเกิดขึ้นเสมอแก่ผู้กระทำ เพราะนี่เป็นกฎแห่งกรรม และเป็นความแม่นยำของหลักวิชาโหราศาตร์ หลักโหราศาตร์ได้อธิบายไว้ด้วยว่า เคราะห์กรรมที่มาตามวัฏฐะสงสารอันมีเหตุแห่งการเกิด การเจ็บป่วย การชรา และการตายเป็นที่สุดนั้น บุคคลในโลกนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้รู้โหราศาสตร์
2. คำอธิบายในข้อ1นั้นย่อมเป็นคำตอบในข้อ2ของคุณแล้ว
ต้องขอขอบพระคุณที่สนใจตั้งคำถาม ทีมงานบ้านหมอดูจะพยายามหาคำตอบที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจตั้งกระทู้ถาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในวิชาโหราศาสตร์ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานบ้านหมอดู
#5 โดย: รู้คุณครู [IP: 115.67.98.xxx]
เมื่อ: 2013-07-24 20:28:26
ขอบพระคุณทีมงานบ้านหมอดู รู้สึกชอบใจแนวทางการตอบของท่านที่มีรายละเอียดและเนื้อหาสาระที่เป็นเหตุเป็นผลทั้งตามหลักวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนา รู้สึกได้ถึงความเมตตาในตัวท่านผู้ตอบกระทู้ที่ท่านกรุณาตอบอย่างละเอียดถึง ๒ ครั้งแล้ว รู้สึกซาบซึ้งและนับถือด้วยใจ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านทีมงานบ้านหมอดูอีกในโอกาสต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,264