เมื่อไหร่จะมีแฟน

โดย: พิสิษฐ์ [IP: 223.24.48.xxx]
เมื่อ: 2016-11-25 18:59:14
11 ตุลาคม 2543 9:27 น

เจอหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะได้คบ
#1 โดย: พิสิษฐ์ [IP: 27.55.79.xxx]
เมื่อ: 2016-11-27 14:21:53
เพิ่มเติมเกิดจังหวัดสุรินทร์
#2 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 115.87.142.xxx]
เมื่อ: 2016-11-28 10:33:19
เรียน คุณพิสิษฐ์
ดวงคุณเริ่มเจอแฟนหลัง12กันยายน2560-28มีนาคม2562 อายุยังไม่เหมาะที่จะมีครอบครัวก่อนอายุ24ปี
หากมีแฟน มักมีปัญหาเลิกราหมด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,265