อาจารย์จริงหรือกตัญญูแล้วเจริญ

โดย: ศรีศักดิ์. สีแสง [IP: 58.11.77.xxx]
เมื่อ: 2016-03-13 14:45:44
1 พฤศจิกายน. 2515 เวลา 00.30 จ.ปทุม

เหลือพี่น้อง 7 ผมคนสุดท้องเลี้ยงดูแม่พี่นานๆทีถึงจะมาเยี่ยมเรื่องมาเกิดเมื่อ 8 เดือนที่แล้วแม่ป่วยสรุปคือเป็นอัมพาตผมไม่ได้ทำงานต้องมาดูแลตลอดคนอื่นก็ยังเหมือนเดิมใช้ชีวิตปรกติเพราะเค้าไม่ได้กระทบจนทุกวันนี้ผมจะบอกว่าหมดตัวก็ได้ พี่บางคนเค้าบอกไม่ต้องพาแม่มาบ้านเค้าไม่มีเวลาที่จะดูแลทุกวันนี้ต้องอาสัยแฟนผมไปช่วยแม่เค้าขายของให้ผมไว้ใช้วันละร้อยบาท ทุกวันนี้ก็บอกตรงๆว่าชีวิตยังมึดแปดด้าน และคงต้องทนยอมรับกรรม แต่รู้มั้ยคนที่เค้าไม่เอาแม่กลับมีชีวิตที่ดีอยู่สุขสบายกว่าพี่น้องทุกคน แม่ผมอายุ. 85แล้วผมก็เลยงงกับชีวิต
#1 โดย: ทีมงานบ้านหมอดู [IP: 192.168.2.xxx]
เมื่อ: 2016-03-17 10:54:24
เรียน คุณศรีศักดิ์
การกตัญญูู เป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดี รู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ กตเวที หมายถึง การตอบแทนบุญคุณ การปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ และบุคคลที่พึงอาศัยแต่ผู้อื่นอย่างเดียว โดยผู้อื่นมาอาศัยตนเองไม่ได้ ผู้นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐ ไม่มีคนยอมรับ หาความเจรฺญได้ยาก ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำให้จิตใจมนุษย์ต่ำลง มีความเห็นแก่ตัว ไม่สำนึกบุญคุณ บุคคลที่มีคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที จึงนับล้วนแต่จะมีจำนวนน้อยลง
ผลดีของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เพื่อให้ชีวิตเรามีคุณค่าท่ามกลางความเจริญด้านวัตถุ เป็นคนที่มีแต่คนรักใคร่ชอบพอ อยากคบค้าสมาคมด้วย มีคนยกย่องสรรเสริญ จึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่า สำนึกถึงผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนผู้ทีพระคุณนั้น
การกตัญญูนั้น เราต้องดูว่าการปฏิบัตินั้นด้วยความเต็มใจจริงใจ หรือเพราะเป็นหน้าที่ หรือสักแต่ว่าทำๆไป
การได้อนิสงค์มันจะแตกต่างกัน
ส่วนตัวคุณในเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรมีความกตัญญู อาจารย์ขออวยพรให้ความเจริญดังที่คุณหวังจะมาในเร็ววัน ข่วงที่ยังรอคอยใน3-4นี้ ถ้าคุณเชื่อในเรื่องบาปเวร ถือว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นเคราะห์กรรมที่มาจากอดีตชาติ ที่เราเคยทำกรรมมา แต่หลังอายุ48ปีไปแล้วดวงคุณน่าจะเปิดแล้วครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,182