มีแววเรียนโหราศาสตร์ได้แตกฉานไหมครับ

โดย: น้อง [IP: 101.108.208.xxx]
เมื่อ: 2014-04-22 14:36:36
สวัสดีครับอาจารย์ผมขอสอบถามเรื่องเดียวครับ

ผมใช้เวลาว่างในการเรียนโหราศาสตร์ครับ แต่ยากจริงๆ

จากดวงผมมีโอกาสที่จะเรียนได้ดีไหมครับผมเกิด 18 กันยายน 2508 วันเสาร์ปีมะเส็ง

เวลาเกิด 08.39น ตอนเช้าที่กรุงเทพฯ ครับขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ
#1 โดย: ทีมงานบ้านหมดอู [IP: 101.109.195.xxx]
เมื่อ: 2014-04-22 23:07:47
เรียน คุณน้อง
ดวงของคุณมีลัคนาอยู่ในราศีตุลย์ มีดาว ๕ ซึ่งเป็นดาวที่ทำให้หน้าที่เป็นเรื่องปัญญาอยู่ในภพที่ 9 จึงได้กฏที่เรียกว่าธรรมเกณฑ์ คนที่ได้เกณฑ์นี้จะเป็นคนที่มีลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มักจะชอบค้นคว่้าหาความรู้อยู่เสมอ คนที่มีดาว พฤหัสเป็นเก้ากับลัคนา จึงมักจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆได้ดี ดาวพฤหัสที่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้มักจะใฝ่รู้ไปทางด้านวิชาทางจิต เช่น การปฏิบัติธรรม ญาณสมาธิ คาถาอาคม ไสยศาสตร์ รวมทั้งโหราสาสตร์ ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตใกล้ชิดทางด้านใด แต่ดาว ๕ ของคุณมีมาตรฐานเป็นประ จึงมีนิสัยที่ไม่ชอบเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ชอบศึกษาตามแนวที่ตนเองเชื่อถือ ลักษณะแบบนี้บางทีเรียกว่า สู้ครู คือจะต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุด และที่สำคัญไม่ชอบทำตามรูปแบบที่เคยทำกันมาก่อน เรียกว่าพวกชอบแหวกแนวนั่นเอง
ดาวพุุธของคุณเป็นดาวมหาจักรโยคหลัง คุณจึงมีปฏิภาณไหวพริบสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และมักทีจะสามารถแสดงความสามารถในเรื่องการคาดการ การอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง แต่ก็ไม่ใคร่ที่จะแสดงออกง่ายๆ จึงมักที่จะเป็นคนเก็บภูมิ ถ้าไม่ค้นเคยหรือวางใจก็ไม่ใคร่แสดงออกมา ชอบเก็บภูมิ
จากคุณสมบัติทั้ง 2 ด้านจึงน่าจะเชื่้อได้ว่าคุณน่าจะสามารถเรียนโหราศาสตร์ได้ดี และน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์ที่ดีคนหนึ่งถ้าได้ศึกษา ถึงอย่างไรก็ตามคนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนโหราศาสตร์ถึงขั้นดีมาก และรู้ได้เร็วนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณต้องมีโอกาสที่จะได้พบอาจารย์ที่ดี มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และสอนได้อย่างไม่ปิดบัง มีความจริงใจที่จะสอน และอาจารย์ที่สามารถจะสอนคุณให้พยากรณ์ได้ ตัวอาจารย์ก็ต้องผ่านการพยากรณ์มาอย่างโชกโชนด้วย มีหลักวิชาที่ดี และแม่นยำสูงด้วย
2. คุณต้องเป็นคนมีอิทธิบาท4 คือ มีฉันทะ ความชอบในวิชาโหราศาสตร์ วิริยะ มีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อ จิตตะ มีความใฝ่ใจใฝ๋เรียนรู้ วิมังสา รู้่จักปรับปรุงความบกพร่องให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
3 คุณต้องมีความจริงใจ เปิดเผย และความกตัญญูกตเวทิตา กับผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คุณ
ถ้าคุณมีคุณสมบัติทั้ง 3 ข้อนี้ ผมเชื่อว่าด้วยดวงของคุณที่เป็นแบบนี้ ก็น่าจะมีความสำเร็จไม่น้อยทีเดียว แต่ไม่แน่นะบางทีคุณอาจจะเก่งมาแล้วก็ได้ และอาจจะมีความสามารถมากกว่าผมก็ได้ครับ
#2 โดย: น้อง [IP: 101.108.157.xxx]
เมื่อ: 2014-04-23 10:44:01
ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาสละเวลาตอบคำถามของผม
และได้แนะนำแนวทางในการเรียนรู้โหราศาสตร์ที่ดี ซึ่งผมจะนำไปปฎิบัติตามครับ

ผมกำลังศึกษาเรื่องโหราศาสตร์อยู่จริงๆ ครับ ไม่ได้มีความรู้ทางโหรมาก่อนเลย

ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,076