เรื่อง ไหว้พระขอพรเรื่อง  สวัดดิรักษา  การไหว้พระและขอพรพระ 

วันอาทิตย์

 1. เรื่องบริวาร                           วันพุธ                           

 

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ      วันอาทิตย์

     

 1. ป่วยไข้                               วันพฤหัส

     

 1. โชคลาภ                             วันพุธ

     

 1. หน้าที่  การงาน                    วันจันทร์

     

วันจันทร์

 1. เรื่องบริวาร                           วันศุกร์

     

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ      วันจันทร์

     

 1. ป่วยไข้                               วันพุธ 

     

 1. โชคลาภ                             วันเสาร์

     

 1. หน้าที่  การงาน                    วันอังคาร

     

วันอังคาร

 1. เรื่องบริวาร                           วันอาทิตย์                            

  

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ      วันอังคาร

     

 1. ป่วยไข้                                วันศุกร์

     

 1. โชคลาภ                              วันพฤหัส

     

 1. หน้าที่  การงาน                      วันพุธ

     

วันพุธ

 1. เรื่องบริวาร                            วันจันทร์

     

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ        วันพุธ       
 1. ป่วยไข้                                วันอาทิตย์

     

 1. โชคลาภ                              วันพุธ

     

 1. หน้าที่  การงาน                      วันเสาร์
วันพฤหัส

 1. เรื่องบริวาร

วันพุธ

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ

วันพฤหัส

 1. ป่วยไข้

วันอังคาร

 1. โชคลาภ

วันอาทิตย์

 1. หน้าที่  การงาน

วันจันทร์

วันศุกร์

 1. เรื่องบริวาร

วันพฤหัส

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ

วันศุกร์

 1. ป่วยไข้

วันเสาร์

 1. โชคลาภ

วันอังคาร

 1. หน้าที่  การงาน

วันอาทิตย์

วันเสาร์

 1. เรื่องบริวาร

วันอังคาร

 1. เรื่อง ผู้อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือ

วันเสาร์

 1. ป่วยไข้

วันจันทร์

 1. โชคลาภ

วันศุกร์

 1. หน้าที่  การงาน

วันพฤหัส

 

 

Visitors: 72,039