การตั้งศาลพระภูมิ/พระพรหม

 

        

 

พิธีการตั้งศาล

ขั้นตอนแรกการตั้งศาลพระภูมิ และพระพรหม (รวมศาลเทพ)

1. การหาฤกษ์  ( โดยหมอโหราศาสตร์  หรือครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านนี้ )

2. การเตรียมสถานที่ แบ่งเป็น 2 ช่วง

   2.1 เชิญครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ  หรือพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติครบและมีศีลมีธรรม  ไปดูสถานที่ ตั้งศาล     

         ว่าทิศทางหันหน้าศาลที่เป็นทิศมงคล  และจุดที่จะตั้งศาลเพื่อให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆ

   2.2 การเตรียมการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาล

 

ขั้นตอน2.การตั้งศาลพระภูมิ

       สิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิ และผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

 

สถานที่สำหรับตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1.ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน ไม่ใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2.จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านสะท้อนลงมาบังหรือทับ
3.ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
4.ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
5.ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย                                                            
6.ฐานทีตั้งศาลควรมี ความกว้าง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ความสูง ควรสูงกว่าระดับถนน

 

การกำหนดทิศหน้าศาลมีดังนี้

ก. บ้านผู้มียศศักดิ์ ต้องหันหน้าศาลไปทางทิศอุดร (เหนือ)

ข. บ้านคฤหบดี เศรษฐี พ่อค้า ต้องหันหน้าศาลไปในทางทิศทักษิณ (ใต้)

ค. พระภูมิ นา สวน ทุ่ง ต้องหันหน้าศาลไปทางทิศประจิม (ตะวันตก)

ง. พระภูมิปูชนียวัตถุ-สถาน บ่อ และศาลา ต้องหันหน้าศาลไปทางทิศบูรพา (ตะวันออก)

จ. บ้านคนสามัญ ต้องหันหันหน้าศาลไปทางทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) ทิศใดทิศหนึ่ง (ไม่ถือเป็นเรื่องต้องเคร่งครัดอะไรมากนัก)

 

ข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ-ศาลตายาย


ของที่จะต้องจัดเตรียม ดังนี้ 

รายการมงคล

จำนวน

1

พระชัยมงคล

1 องค์

2

ตุ๊กตา ตา -ยาย

1 คู่

3

ตุ๊กตา ชาย-หญิง

2 คู่

4

ตุ๊กตา ละครรำ

2 คู่

5

ตุ๊กตา ช้าง-ม้า

2 คู่

6

โองเงิน-โองทอง

2 คู่

7

กระถางธูป

2 ใบ

8

เชิงเทียน

2 คู่

9

แจกัน

2 คู่

10

ไม้มงคล

1 ชุด

11

ผ้าแพร ๓ สี ยาว๒ เมตร ( 3สี )

2 ชุด

12

แผ่นทองแท้

10 แผ่น

13

ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง (แล้วแต่เจ้าภาพ)

2 ชุด 

 

 

 

 

 

 


เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาลพรหม ศาลพระภูมิ-ศาลตา-ศาลยาย จะประกอบด้วยอาหารคาวหวานดังนี้ 


เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล (คาว หวาน)

จำนวน

1

หัวหมู

2 หัว

2

ไก่ต้ม

2 ตัว

3

เป็ดต้ม

2 ตัว

4

ปูต้ม

2 จาน

5

กุ้งต้ม

2 จาน

6

ปลานึ่งทั้งตัว

2 ตัว

7

น้ำจิ้มรสจัด

2 ถ้วย

   8

ปู หรือ กุ้ง

2 จาน

9

ไข่เป็ดต้ม

4 ฟอง

10

ข้าวสวย

2 ถ้วย

11

บายศรีปากชาม 

2 คู่

12

ขนมต้มแดง-ต้มขาว  อย่างละ

2 ถ้วย 

13

ขนมหวาน สด ๙ อย่าง

2 ที่

14

ขนมจันอับ (ขนมขันหมาก)

2 ที่

15

กล้วยน้ำหว้า

2 หวี

16

ผลไม้ ๙ อย่าง

2 ที่

17

เผือกต้ม-มันต้ม อย่างละ

2 หัว

18

มะพร้าวอ่อน

2 ผล

19

หมากพลู-บุหรี  อย่างละ

2 พาน

20

งาดำ-งาขาว  อย่างละ

2 ถ้วย

21

ถั่วแดง-ถั่วเขียว  อย่างละ

2 ถ้วย

22

นม-เนย  อย่างละ

2 ถ้วย

23

เหล้าขาว

1 ขวด

24

น้ำเปล่า

2 แก้ว

25

ดอกดาวเรือง-ดอกบานไม่รูโรย-กุหลาบ

1 พาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26

เทียนขี้ผึ้งทำน้ำมนต์

1 เล่ม

27

ธุปหอมดอกเล็ก

1 ห่อ

28

เทียนเหลื่อง

1ห่อผลไม้ที่ห้ามนำถวาย คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าผลไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้เป็นอัปมงคล ไม่ควรนำมาถวายเป็นเครื่องสังเวย

 1.มังคุด

 2.มะเฟือง

 3.น้อยหน่า

 4.ลูกจาก

 5.มะตูม

 6.ละมุด

 7.มะไฟ

 8.กระท้อน

 9.ลูกพลับ

 10.พุทรา

 11.ระกำ

 12.น้อยโหน่ง

 13.ลูกท้อ

 14.มะขวิด

 15.ลางสาด

 

 

 

 


 

คาถาขอขมาพระภูมิ

              “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (3จบ)

คาถาบูชาพระภูมิทุกวัน

               นะโม เม พระภูมิเทวานัง  ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ  สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง         สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา  มะหิทธิกา  เตปิตุมเห  อะนุรักขันตุ     อาโรคะเยนะ  สุเขนะ จะ ฯ

            คำกล่าว ข้าพเจ้าขอขมา พระชัยมงคล ที่ข้าพเจ้าและบริวาร ได้กระทำผิดพลาดไป ขอพระชัยมงคล อย่าได้ถือโทษ

ข้าพเจ้าและบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอถวาย เครื่องสักการะบูชา แด่พระชัยมงคล และตา-ยายทั้งสอง ตลอด

จนบริวารทั้งหลาย ขอเชิญมารับเครื่องสักการะบูชาของข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญในหน้าที่การงาน และมี

ความสงบสุขในสถาที่แห่งนี้ ทุกเมื่อ ทุกกาลเทอญ.


 สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่... 

   อาจารย์ คมเดชบ้านหมอดู           เบอร์โทร 096-6364945

   

Visitors: 72,589