-วิธีอ่านดวงให้ง่าย 2

                                                                                   วิธีอ่านดวงให้ง่าย  2


                ตอนที่ผ่านมาเป็นการพยากรณ์พื้นดวงให้รู้ทั้งด้านพื้นดวงและการพยากรณ์จร ผมเขียนจบลงตรงที่ว่าการพยากรณ์เรื่องดีและเรื่องร้ายในแต่ละรอบอายุ  โดยพิจารณาจากทักษาจรแต่เรายังไม่ได้พูดถึงการอ่านดาวจร  มาตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน การอ่านดาวจรนั้นเป็นเหมือนยาขม การจะพยากรณ์ให้ได้ผลดีนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  คนที่เรียนโหราศาสตร์มานานๆก็มีน้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่จะพยากรณ์ได้แบบงูๆปลาๆ และก็ใช้วิธีการเดาส่งก็มาก  คนที่จะพยากรณ์โดยใช้ดาวจรนั้นจะต้องพยายามฝึกฝน และต้องใช้ประสบการณ์จริงๆ ฝึกจากดวงจริงๆ จึงจะมีความสำเร็จอย่างที่ต้องการ

            ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการพยากรณ์จรโดยใช้ดาวจร ผมจะเสนอวิธีการใช้ดาวจรอิทธิพลพยากรณ์ที่เป็นเคล็ดลับส่วนหนึ่งของการใช้ทักษาที่คนทั่วไปไม่ทราบ แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ เราจะต้องเข้าใจกลวิธีการพยากรณ์จรแบบพื้นฐานก่อน สิ่งที่ผมเขียนนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ประสบมา อย่าถือว่าเป็นหลักวิชาหรือเป็นตำรา เอาเป็นว่าผมมานำเสนอสิ่งที่ผมประสบมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนที่เดินตามหลังผมมา เผื่อว่าความปรารถนาดีของผมอาจจะเป็นอานิสงฆ์ให้ผมสว่างในเรื่องการพยากรณ์มากว่าปัจจุบัน  หลักการพยากรณ์ที่ผมนำมาใช้ในการพยากรณ์ จรมีอยู่ 2 แบบ คือ

 1. แบบที่ใช้ทักษาจร
 2. แบบที่ใช้อายุจร

             วิธีการทั้ง 2 นี้ ต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่การพยากรณ์โดยดาวจรนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่การพยากรณ์โดยใช้ความหมายภูมิหรือภพเท่านั้นที่ต่างกัน แต่ในฉบับนี้ผมจะยกตัวอย่างการพยากรณ์เฉพาะเรื่องทักษาเท่านั้น

            ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเดิมและดาวจรที่ใช้ในการพยากรณ์เรียงลำดับจากสำคัญมากไปสำคัญน้อย ได้แก่

 1. ดาวกุมกัน
 2. ดาวเล็งกัน
 3. ดาวทำมุมตรีโกณฑ์
 4. ดาวทำมุมโยค
 5. ดาวเป็นศูนย์พาหะ

ขั้นตอนการพยากรณ์จร

 1. หาเหตุการณ์สำคัญภายในปีที่จะพยากรณ์  อยู่ในตอนที่ 1  (ฉบับที่ผ่านมา)
 2. หาดาวสำคัญที่จะเป็นสาเหตุของเรื่อง  โดยใช้ทักษาเสวยอายุ โดยเทียบอัตราส่วนว่า กำลังดาวพระเคราะห์ทั้ง 8 ดวงมีกำลัง 108 จะครองอายุ 365 วัน หรือ 1 ปี
 3. พิจารณาการโคจรของดาวจรปัจจุบัน
 4. พิจารณาผลกระทบจากดาวที่จรกับดาวเดิม (อ่านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดาวจรและเดิม
 5. เรานำข้อมูลทั้งหมดมาสรุปหาคำพยากรณ์ออกไป  โดยกำหนดเหตุการณ์ใหญ่ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย และกำหนดช่วงเวลาที่ควรจะเกิดขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปประสบการณ์ในการพยากรณ์ทั้งหมดของผม และถ้ามีโอกาสผมจะเขียน

รวบรวมประสบการณ์การพยากรณ์จรออกมาอีกสักเล่มครับ   เรามาดูตัวอย่างดวงที่ในฉบับที่ผ่านมา

                                                                 

 ดวงนี้เป็นสตรีเกิด วันจันทร์ ที่ 21 ส.ค. 2496  เวลา 21.36 น.   วันจรใช้วันที่ 24 ส.ค. 2538 เธอแยกทางกับสามีในวันที่ 1 พ.ค. 2539  ทักษาจรตกภูมิราหู (แบบเทคนิคพยากรณ์) 

            การพยากรณ์พื้นดวงหาเหตุการณ์สำคัญได้ทำไปแล้วในฉบับที่แล้ว  เนื่องจากการวิเคราะห์พบว่าเหตุการณ์ดีที่เป็นเหตุการณ์สำคัญไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ดาวศรีจึงไม่ให้ความสนใจ ทีนี้เหลือดาวกาลี คือดาว ๕ เป็นจุดสำคัญ ขั้นตอนการพยากรณ์จร จะเริ่มดังนี้ครับ

 1. หาดาวสำคัญที่จะทำหน้าที่เป็นดาวเหตุการณ์สำคัญ ได้

-          ดาว ๘  ครองจำวน 40.5 วัน

-          ดาว ๖  ครองจนถึง 111.5 วัน (ดาว ๖ ครอง 71 วัน)

-          ดาว ๑ ครองจนถึง 131.8 วัน

-          ดาว ๒ ครองจนถึง182.5 วัน

-          ดาว ๓ ครองจนถึง 209.5 วัน

-          ดาว ๔ ครองจนถึง 267 วัน

เหตุการณ์เกิดในต้นเดือน พ.ค. 39 ก็จะอยู่เวลที่ผ่านมาแล้วประมาณ 250 วัน คือ อยู่ในช่วงที่ดาว ๔ เป็นดาวอิทธิพล

การพยากรณ์ต่างจากการนับเดือนในหนังสือเทคนิคพยากรณ์ แต่วิธีนี้จะมีความน่าใช้กว่า แต่อาจจะยุ่งยากในการพยากรณ์บ้าง ตรงนี้เป็นเกล็ดวิชาที่ปกปิดไว้ ซึ่งก็มีอยู่อีกหลายเกล็ดที่น่าสนใจ จะค่อยๆนำมาทยอยเปิดเผยต่อไปครับ เพราะผมเองก็ไม่ได้ใช้ จึงอยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่สนใจในการพยากรณ์ทักษา ถึงแม้ผมไม่ได้ใช้แต่วิชาที่นำมาเปิดเผยรับรองคุณภาพครับ ตามแบบฉบับของ เชียร บางบอน  ที่ยึดคติว่าง่ายๆแต่แม่นยำ  ที่ยากๆแล้วแม่นยำไม่เคยใช้ครับ

            2. เมื่อเรารู้ว่าช่วงเวลาระหว่าง 209.5 วัน ถึง 267 วัน เป็นช่วงเวลาของดาวอิทธิพลคือดาว ๔ เราก็มาวิเคราะห์กัน ดาว ๔ เป็นดาวคู่ศัรูของดาว ๘ ดาว ๔ ครองภูมิทักษาจรคืออุตสาหะ เป็นเจ้าเรือนสหัชชะ อริ ซึ่งก็หมายความว่า การกระทำ(อุตสาหะ) +  การพูดคุยสื่อสาร(สหัชชะ) + ความเดือดร้อน (อริ) จะเป็นปัญหาแก่เจ้าของดวง (แหมวิธีนี้ง่ายมากในแบบนักพยากรณ์อาชีพเลยและผมก็หวงนะ แต่เพื่อมวลชนจึงตัดใจเปิดเผย สมัยหน้าชื่อผมขึ้นคัดเอ๊าท์ก็อย่าลืมกาชื่อให้สักเสียงก็แล้วกัน)

            3.  พิจารณาตำแหน่งการจรของดาว ๔ และดาวที่สัมพันธ์กับดาว ๔ ด้วย

-          ดาว ๔ จรกระทบดาว ๕ กาลี  เธอจะเกิดปัญหาในด้านความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ 

-          รวมดาว ๖ อายุ และเป็นปัตนิจร โดยมีสามีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

-          ดาว ๘ บริวารอยู่เรือนดาว ๔  หมายถึงเรื่องในครอบครัวก็จะเกิดปัญหาเพราะปาก(ในเรือนดาว )

-          ดาว ๔ อยู่ในภพพันธุ์ เดือดร้อนไปถึงเรื่องที่อยู่อาศัย

-          ดาว ๓ กุม ๔ เป็นมูละ  ตนุ และมรณะ ต้องจากบ้าน และ ๓ จรทับลัคน์

 1. สรุปก็คือเมือดาว ๔ เป็นดาวอิทธิพล เธอก็จะปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และสามี เป็นเหตุให้เธอต้องจากที่อยู่ และมีผลทำชีวิตไม่ราบรื่น ในช่วงเวลาที่ดาว ๔ มีอิทธิพลอยู่

เราสามารถซอยเวลาให้สั้นลงได้  โดยการใช้อิทธิพลการจรของดาว ๒ ซึ่งเรื่องนี้ ท่านผู้อ่านก็

ลองทดสอบด้วยตนเองก็พอจะทราบไม่ยากนัก แต่ถ้าอยากให้เขียนก็บอกเล่าเก้าสิบมา จะพยายามหาเวลาเขียนมาให้อ่านกัน ถึงตรงนี้ก็ได้เวลาสวัสดีกันแล้วครับ

***************************************

 

                                                                          อาจารย์ คมเดชบ้านหมอดู

                                                                            มือถือ    096-6364945

                                                     รับปรึกษา ดวงชาตา ทางโทรศัพท์ ส่วนตัว   ทาง E-MAIL   

Visitors: 73,076